Ta podstrona to swego rodzaju magazyn plików, którymi postanowiłem się z podzielić z użytkownikami Internetu.

Pliki można pobrać nieodpłatnie, ale to nie znaczy, że przechodzą na własność pobierającego.
Każdy z plików jest chroniony prawami autorskimi, które przysługują mnie bądź innym osobom.
Plików nie wolno używać do celów innych niż prywatne.
Użycie komercyjne jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu zgody mojej lub autora pliku.
Niedopuszczalna jest również modyfikacja któregokolwiek z umieszczonych tutaj plików.